GIGAcontrol TA ovládanie

107,00 

Kategória:

 Na dodatočnú automatizáciu pohonu s riadiacou jednotkou

GIGAcontrol T+ na miesto trojitého nástenného tlačidla

 Zabudovaný rádiový prijímač s kapacitou 40 povelov SOMloq2 (FM

868,95 MHz) (Memo umožňuje rozšírenie na 450)

 Signalizácia LED o pripojení doplnkových prvkov

 Možnosť pripojenia externých veliacich zariadení

 2 zasunuteľné a programovateľné relé

 Rozšírené menu programovateľné pomocou SOMlink

 Spoje odolné voči skratu

cena za kus