,

Relay

21,00 

Dodatočne inštalovateľné bezpotenciálové relé

Možnosť prepínania: max. 5A; 240V AC alebo max. 5A; 24V DC

Funkcia:

zapínanie vonkajšieho osvetlenia

indikátor stavu brány (relé zostáva pritiahnuté dovtedy, kým sa brána nedostane do uzavretej koncovej polohy)