SOMcom4

119,00 

Kategória:

Rádiový systém: SOMIoq2

Rádiové frekvencie: FM 868,8 MHz a FM 868,95 MHz

Môže sa použiť k cudzím pohonom a na iné rádiové prevádzkovanie

Počet pamäťových miest: 40 (možnosť rozšírenia na 450)

Napájacie napätie: AC 230V, alebo AC/DC 24V

So 4 ks relé, 8A, AC 230V

Vstup pre tlačidlo: bezpotenciálový vstup

Rozmer zapojitelného vedenia: max. 2,5 mm

Ku každému tlačidlu diaľkového ovládania, naučenému na všetky dané relé, možno voľne priradiť tri druhy režimov

Režimy:

„Tip”                          – tlačidlový režim, pri ktorom zostáva relé zatiahnuté dovtedy, kým je zatlačené tlačidlo diaľkového ovládania

„ZAPNÚŤ-VYPNÚŤ” – relé môžeme pomocou tlačidla diaľkového ovládača zapnú alebo vypnúť

„Časovač”                – relé sa zatiahne na rádiový povel zatiahnuť a zostane zatiahnuté do nastavenej doby