SOMsocket rádiový konektor

59,17 

Kategória:

Prívod elektrického prúdu pre zariadenie pripojeného do zásuvky možno vypnúť alebo zapnút’

Rádiový systém: SOMIoq2

Rádiové frekvencie: FM 868,8 MHz a FM 868,95 MHz

Možno používať funkciu „HOP” SOMIoq2 ako prehrávač