SOMup4 – pripojitel’ný 4-kanálový rádiový prijímač

45,00 

Kategória:

Pripojitel’ný 4-kanálový rádiový prijímač

868,95 MHz

40 pamäťových miest (Memo umožňuje rozšírenie na 450)

s čiernym krytom