2-kanálový externý rádiový prijímač

33,00 

Kategória:

Podrobný popis

Rádiový systém: Somloq
2 bezpotenciálové výstupy relé (zatváracie, 1A, DC 24V)
Napájacie napätie: AC/DC 12-24V
Pripojenie: šesťkolíková radová svorkovica
112 pamäťových miest
Režim: režim tlačidlo (TIP) – relé zostáva pritiahnuté dovtedy, kým prichádza rádiový signál
Zapínací režim (TOG) – relé je možné zapínať alebo vypínať pomocou rádiového signálu