,

Senso

38,00 

Kategórie: ,

Dodatočne inštalovateľný modul snímača vlhkosti, s možnosťou nastavenia:

Dodatočne inštalovateľný modul snímača vlhkosti, s možnosťou nastavenia:

Pri akom obsahu vlhkosti sa má otvoriť (%)

Pri akom obsahu vlhkosti sa má zatvoriť (%)

Do akej miery sa má brána otvoriť (mm)

Po uplynutí akej doby sa má zatvoriť v prípade, ak by sa ani neznížil obsah vlhkosti (min.) cena za kus

použiteľnosť: base+,pro+