SOMlink servisné rozhranie

214,00 

Kategória:

Potrebný telefon s možnosťou WLAN (nemusí byť aktívne internetové pripojenie)

Všetky údaje sa ukladajú v pamäti Somlink

Komunikácia medzi SOMlink a pohonom SOMMER prebieha pomocou rádiového systému Somloq2

Toto zariadenie nie je možné používať na ovládanie pohonov!

Produkt dostupný výlučne pre autorizovaných predajcov, tým sa zabezpečuje správne nastavenie funkčných parametrov!