SOMplug rádiový konektor

74,00 

Kategória:

Rádiový prijímač v skrinke zásuvky s 1,5 dlhým káblom pre zapojenie na vstup tlačidla pohonnej jednotky iného výrobcu

Rádiový systém: SOMIoq2

Rádiové frekvencie: FM 868,8 MHz a FM 868,95 MHz

Možno používať funkciu „HOP” SOMIoq2 ako prehrávač